11 различни приложения на блокчейн технологията

16.07.2021 685 0

Блокчейн далеч не е нова технология. Тя съществува от доста време, но не привличаше вниманието, докато не стана основата на Bitcoin и останалите криптовалути. И макар именно виртуалните валути да привлякоха вниманието и към блокчейн като концепция, много хора все още възприемат технологията като използваема само за криптовалути.

В действителност обаче блокчейн може да се използва за безброй приложения в практически всички индустрии. Естествено, финансовият свят е първият, който идва наум, но блокчейн може да бъде използван за много повече. Днес ще разгледаме няколко различни приложения на блокчейн, включително такива, които вече се използват в реалния свят. Те ни показват защо толкова много компании смятат, че истинската стойност на криптовалутите не е в тяхната цена за обмен, а във факта, че показаха възможностите на блокчейн технологията.

Е, какво е блокчейн?

За да сме на една вълна, нека първо си припомним какво е блокчейн или блокверига. Това е сигурен начин за съхранение на данни, като същевременно се ограничават възможностите въпросната информация да бъде модифицирана тайно. Данните са криптирани и децентрализирани. Това означава, че се съхраняват на няколко места чрез peer-to-peer мрежа.

Данните са групирани в блокове и следват определен логически ред. Всеки завършен блок се криптира и верифицира, като след това се добавя към веригата – блокверига или блокчейн. Тъй като данните се проверяват всеки път, блокчейнът се смята за сигурен и прозрачен. Всеки опит да се модифицират, добавят или премахват стари данни, автоматично ще бъде регистриран от другите участници в мрежата и техните архиви ще започнат да се различават. Така например не може човек да отиде назад в архива и да смени цената или броя Bitcoin, които си е купил, защото всички веднага ще видят измамата.

На практика, блокчейнът е лесен, но ефективен начин всички да бъдат честни и да се увеличи доверието в дадена информация. Затова е очевидно да се разбере защо този метод би бил от полза за много други цели освен криптовалутите. Доста време използването на блокчейн за други цели изглеждаше странно и твърде сложно. Няколко години по-късно обаче ситуацията е различна. Компании от целия свят се интересуват от различни ползи на блокчейн технологията.

IBM например е един от големите привърженици на технологията и вече е представила ползи и казуси за почти всяка индустрия, като реализира и множество проекти в тях. Други компании и много стартъпи също инвестират много в блокчейн приложения. Затова днес има множество възможности и услуги за всичко и всеки, който иска да навлезе в света на блокчейн. Нека да разгледаме някои интересни приложения.

Умни договори

Това е една от най-очевидните ползи и съответно е доста популярна. Умният договор е начин да се автоматизира изпълнението на сделка, когато определени параметри бъдат покрити. Например да се прехвърли собствеността върху актив, когато бъде получено плащането. Тъй като е базиран на блокчейн, няма начин да се променят детайлите по договора и да се заяви, че активът е платен, но не е прехвърлен или пък да не бъде прехвърлен, когато бъде платен. Умният договор ще записва всяко действие по него и всичко ще е видимо. Това дава и на двете страни по сделката сигурност и доверие, че всичко ще бъде изпълнено както е уговорено.

Различни видове пазари

В наши дни има толкова много различни пазари за всякакви активи, стоки, услуги, капитали и т.н. Блокчейн технологията може да е полезна за защитата на всички тях. Естествено, всяко прилагане ще трябва да е разработено специално за конкретния тип пазар и да взима предвид неговите нужди и нюанси. Крайният резултат обаче ще е сходен – по-бърза обработка на трансакциите, по-бързо верифициране и одобрение, както и високо ниво на сигурност. С блокчейн са възможни и трансгранични преводи, които могат да бъдат направени много по-бързо и евтино спрямо традиционните методи. Вече има доста такива услуги в тази  сфера като например Ripple и дори Banco Santander има подобно предложение.

Търговия и обмен

Дали става дума за финанси или всякаква друга търговия или обмен, блокчейн може да улесни нещата, да увеличи доверието на участниците и да подобри сигурността. Да, това вече го споменахме, но то е едно от големите предимства на блокчейн за всички цели. В сферата на търговията тя може да донесе и други предимства като улесняване на процеса, опростяване на международните сделки, ускоряване на валидацията и намаляване на разходите.Също така прави цялата процедура по-прозрачна и намалява риска от загуби заради измама или човешка грешка.

Застраховки

Обработката на искове за обезщетение е една от най-трудните и важни задачи в застрахователната индустрия. Хора винаги са се опитвали и ще се опитват да измамят застрахователните компании, за да вземат лесни пари, а честните клиенти са губещите, защото се покачват премиите на всички. Също така, много хора не знаят как да подадат информацията правилно и това удължава процеса, което го и оскъпява за застрахователя. Освен това по този начин може да се намали обезщетението, ако не са описани всички данни коректно.

Блокчейн мрежата може да помогне като даде на всички, които имат отношение по даден иск, единно, доверено място за данните. В комбинация с умен договор, може да се автоматизира и плащането, когато бъдат изпълнени всички изисквания. А блокчейнът ще може да засече, предупреди или дори блокира опити за подаване на няколко иска за едно застрахователно събитие. Всичко това значително ще намали времето за обработка на всеки иск.

Здравеопазване

Здравната информация е много деликатна тема. Същевременно в днешния свят хората все по-често имат нужда да прехвърлят подобна информация от един лекар или болница на друг. Сегашните процеси са сложни и времеемки. И винаги има риск някой да подправи информацията. Ако човек е алергичен към определено лекарство, а хакер премахне този факт от неговото здравно досие, това може да е животозастрашаващо. Запазването на данните в криптирана блокчейн среда ще гарантира, че няма начин те да бъдат подправени и всякакви промени ще бъдат отбелязани.

IBM дори е разработила услугата Digital Health Pass, която е базирана на децентрализиран блокчейн. Чрез нея фирма може да предлага услуга за управление на данни на пациенти, а самите те ще имат пълен и сигурен достъп и контрол над здравните си данни. Издателите на такива данни (лаборатории, болници, аптеки и т.н.) ще могат да имат достъп до архива и да добавят към него при изричното разрешение на пациента, което той ще може да дава лесно дори с натискането на един бутон в приложение. Дори и медицинската апаратура ще може да качва данните директно в дигиталния архив, като предоставят на лекарите подробна картина за състоянието и прогреса на пациента.

Дистрибуторски вериги

Верига, която да управлява верига. Да, звучи сложно, но работи. DHL например използва блокчейн платформа, за да има своеобразна „книга“, в която са описани доставките, като по този начин защитава достоверността на доставките и преводите. IBM и eProvenance пък имат общ блокчейн проект, чрез който „запазват качеството и интегритета на виното“.

На практика блокчейнът е начин да се гарантира, че стоките идват от мястото, което е описано и са в очакваното състояние и качество. Някои производители на храни използват подобен метод, за да позволят на клиентите си да проследят пътя на стоката – от фермата, през датата на производство до транспортирането ѝ до магазина. Използването на умни договори тук може да улесни процеса и да направи освобождаването на пратки по-бързо и лесно.

Енергетика

Световният икономически форум, институтът за околна среда „Станфорд Уудс“ и PwC имат общ доклад, който идентифицира над 65 съществуващи и потенциални приложения на блокчейн за околната среда. С помощта на блокчейн компаниите могат да улеснят всеки аспект от дейността си и да гарантират наличност на качествени части и услуги, както и да намалят разходите и вредното влияние върху околната среда, казва Consensys. Някои от тези приложения са peer-to-peer търговия с енергия, дистрибуция на електричество, подобрено управление на ресурсите и др. „Блокчейн технологията в енергийния пазар ще скочи от пазар за 200 млн. долара през 2018 г. до около 18 млрд. долара през 2025 г.“, прогнозира Global Market Insights. – линк към статията

Недвижими имоти

Може ли дигитална технология да повлияе на една от „най-реалните“ индустрии от всички? О, да. Блокчейнът може да опрости продажбите на недвижими имоти, които обикновено са обвързани с много бюрокрация и документация. Всичко това може да бъде дигитализирано, децентрализирано и криптирано, което ще направи продажбите по-бързи, а верификацията много по-лесна. Също така ще се намалят измамите.

Недвижимото имущество може да се продава като токени, достъпът до данни ще е по-лесен и това ще подобри и прозрачността. Човек ще знае каква е историята на новия му имот и ще има представа какво купува. Разбира се, сродни услуги също ще са облагодетелствани – финансирането на такива сделки, управлението на имоти и дори градското планиране. Блокчейн може да им помогне.

IoT

Очаква се „интернетът на нещата“ (IoT) да бъде толкова голям, че сегашните ни представи за „голям брой устройства“ не могат да го опишат. С милиарди и милиарди устройства и сензори в мрежата, управлението и сигурността на всички от тях ще бъде колосална задача. IoT може да използва блокчейн, за да гарантира, че устройствата се използват по предназначение и няма опити за злоупотреби.

IoT също може да помогне на блокчейна. Например IoT сензори могат да следят движението на стоки в дистрибуторска верига и да активират изпълнението на различни действия по умни договори. Като, разбира се, информацията на самите IoT устройства също е защитена и гарантирана от блокчейн, така че да има няколко нива на доверие.

Билети за събития

Билетите за различни събития могат да са много атрактивна стока. Поради тази причина има огромен черен пазар за тях. Има и много платформи за билети и голям брой опити за измама. Използването на блокчейн билетна система може да реши много от тези проблеми. Тя може да работи като умен договор. По този начин ще се гарантира цената на билета и неговата автентичност. Също така ще позволи на продавачите да предлагат по-персонализирано обслужване за всеки клиент.

Мода

Да, дори модата може да се възползва от блокчейн. Особено, когато става дума за скъпи брандове и стоки. Те струват хиляди и съответно има огромен пазар за фалшиви стоки. Някои от тях са много добре направени и само експерти могат да намерят разликите. Блокчейн може да помогне на клиентите и да гарантира, че продуктът, който купуват, е оригинален. В комбинация с IoT устройства, клиентите могат да проследят целия път на продукта и да са сигурни, че не купуват фалшификат. Това ще подобри доверието и към търговците и производителите.

Разбира се, това далеч не са всички възможни ползи и приложения на блокчейн технологията. Единственото реално ограничение е въображението и изобретателността на разработчиците, които създават сегашните и бъдещите блокчейн приложения.

Ако темата за криптовалутите истински ви вълнува, то следващата статия е написана специално за вас:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.