Команда Traceroute (команда tracert). Проследи пътя на заявката.

25.08.2020 664 0

Какво е traceroute/tracert команда?

Traceroute или Tracert е още един диагностичен софтуер за мрежи. Прави това, което обещава с името си – пълна проверка на пътя от устройството, което отправя заявката до IP адрес или име на хост. Ще ви даде статистика за крайната точка, както и маршрутизаторите по пътя.

Можете да я намерите на macOS, Linux, Android и iOS като traceroute и на Windows като tracert.

Windows tracert синтаксис

Нека първо да започнем с Windows версията наречена tracert. Може да я ползвате посредством Командния промпт (Command Prompt) на Windows. Синтаксисът ѝ е следният:

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name

macOS traceroute синтаксис

За да стартирате traceroute на macOS, ще трябва да използвате Терминала (Terminal).

traceroute [options] host [packetsize]

Linux traceroute синтаксис

На Linux също трябва да ползвате Терминал (Terminal) за traceroute. Наишете $traceroute –help, за да видите всички възможни опции на Linux.

traceroute [options] host_Address [pathlength]

Сравнителна таблица

Тук ще се опитаме да сравним командата под различните операционни системи. В някои случаи съвпада, в други не.

Опция Описание Windows macOS Linux
-d Да не показва хост имената за адресите Да Не Не
-d –debug Linux debugging включено Не Не Да
-h aximum_hops Установяване на максималния брой хопове на заявките Не Не Да
-m max_ttl Максимален брой хопове Не Да Да
-w timeout Максимално време в милисекунди за всяка заявка Да Да Не
-w waittime –wait=waittime Максимално време в милисекунди за всяка заявка Не Не Да
-I –icmp Да използва ICMP echo за командата Не Не Да
-R Проверка на обратния път на заявката. Работи само с IPv6 Да Не Не
-S srcaddr Адрес на източник, работи само с IPv6 Да Не Не
-4 Само IPv4 Да Да Да
-6 Само IPv6 Да Да Да
-p port Избери порт за пробите Не Да Не
-F Не на фрагментацията Не Да Да
-n Да не се разрешава IP адресът Не Да Да

Заключение

Traceroute или tracert е добра команда за проверка на пътя на заявките. Ще получите важни статистики и можете да я използвате на различни операционни системи. Позволява ви да проверите хоповете на заявките и времето за реагиране на различни мрежови компоненти.

Източници:
https://en.wikipedia.org/wiki/Traceroute
https://www.geeksforgeeks.org/traceroute-command-in-linux-with-examples/
https://ss64.com/osx/traceroute.html

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.